Thijs van Vegchel - klinisch informaticus

'Als klinisch informaticus probeer ik samen met mijn collega’s via techniek de brug te slaan tussen de beschikbare kennis en de praktijk'

Als medisch bioloog (VU) vond ik de snelheid van het lab onvoldoende voldoening geven, en juist de oncologische vakken en didactiek erg interessant. Ik ben in 2004 bij IKNL gestart als projectmedewerker deskundigheidsbevordering en kwam via richtlijnontwikkeling bij de afdeling zorginnovatie terecht.

Bij IKNL proberen we zorgprofessionals en patiënten te ondersteunen bij het nemen van behandelbeslissingen. Elke dag verschijnen veel nieuwe inzichten uit wetenschappelijk onderzoek die relevant kunnen zijn voor steeds persoonsgerichtere behandelingen. Het wordt steeds uitdagender voor medisch specialisten om alle kennis uit medische literatuur en databases in het hoofd te hebben.

Als klinisch informaticus probeer ik samen met mijn collega’s via techniek de brug te slaan tussen de beschikbare kennis en de praktijk. Dit doen we door alle literatuur, data en afwegingen die relevant zijn voor de individuele patiënt samen te brengen. Mijn aandachtsgebied hierbij is Oncoguide. Oncoguide biedt zorgverleners digitale beslisondersteuning op basis van richtlijnen weergegeven in beslisbomen in een app en als website.

In mijn dagelijks werk houd ik me bezig met de werking van Oncoguide, implementatie en toetsing in het veld, de doorontwikkeling van nieuwe functionaliteiten, en de afstemming tussen de wensen van de gebruikers en de software ontwikkelaars. Voorbeelden hiervan zijn de integratie van predictiemodellen, data uit de kankerregistratie, trials en bijwerkingen. Zo komen meerdere informatiebronnen op één plek bij elkaar om die specifieke informatie die voor deze patiënt op dit moment van toepassing zijn weer te geven.

Er is op dit moment veel aandacht voor hoe we slimme informatietechnologie voor gegevensuitwisseling in de oncologie in kunnen zetten voor data driven healthcare en beslisondersteuning. Het is een fascinerend veld wat zicht snel beweegt. Er zijn legio mogelijkheden om techniek in te zetten voor verbetering van de zorg. Binnen IKNL heb je alle ruimte om daar een eigen invulling aan te geven.