Personeelservaring Sabine Siesling - senior onderzoeker

Sabine Siesling

‘De combinatie werken bij IKNL en de universiteit spreekt me aan: de wetenschap staat soms wat verder van de werkvloer af en ik vind het leuk om daar een brug tussen te slaan.’

Sinds 1999 werk ik bij IKNL als klinisch epidemioloog. Mijn focus ligt op de kwaliteit van zorg, met name bij borstkanker, en ik ben voorzitter van het tumorteam Borst. Daarnaast probeer ik een bijdrage te leveren aan het grotere geheel door bijvoorbeeld mee te denken bij de ontwikkeling en implementatie van onder meer NKR online en Oncoguide. Bij IKNL werken enthousiaste mensen met verschillende achtergronden en een maatschappelijk en patientgericht doel voor ogen. We werken samen met clinici uit heel het land.

Naast IKNL werk ik twee dagen in de week bij de Universiteit Twente als hoogleraar in de vakgroep Health Technology and Services Research. Ik bekleed de leerstoel: Outcomes research and personalised cancer care. De combinatie van IKNL en de universiteit spreekt me aan: de wetenschap staat soms wat verder van de werkvloer af en ik vind het leuk om daar een brug tussen te slaan. Daarnaast ben ik betrokken bij internationale projecten en zit ik in diverse besturen, onder meer als voorzitter van de Vereniging voor Epidemiologie.

Als onderdeel van mijn studie Biomedische Wetenschappen in Leiden, heb ik een half jaar een project uitgevoerd bij de Kopfklinik in Heidelberg, Duitsland. Vervolgens heb ik een promotieonderzoek gedaan naar de klinisch, genetische en epidemiologische aspecten van de ziekte van Huntington, op de afdeling Neurologie van het destijds Academische Ziekenhuis Leiden (nu het LUMC).

Na mijn promotie-onderzoek reageerde ik op een vacature voor hoofd van de afdeling Onderzoek en registratie bij Integraal Kankercentrum Stedendriehoek Twente in Enschede (tegenwoordig onderdeel van IKNL). Een leuke uitdaging om over te stappen van de neurologie naar de meer multidisciplinaire oncologie. In het begin was ik inhoudelijk betrokken bij bijvoorbeeld de evaluatie van de screening en de regionale visitaties van de screeningsunits. Daardoor leerde ik veel over hoe je kwaliteitsverbeteringsprocessen kan ondersteunen met cijfers.

In mijn huidige werk focus ik mij bij IKNL op borstkanker. Samen met het werkveld en de patiënten-vertegenwoordiging stellen we onderzoeksvragen op. We gebruiken de gegevens van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) om deze vragen te beantwoorden. Deze onderzoeksvragen zijn altijd heel klinisch en maatschappelijk relevant en meten bijvoorbeeld de effecten van interventies in het zorgproces en de kwaliteit van zorg. Dat kan het effect van de implementatie van een nieuw zorgpad of richtlijn zijn, of een nieuwe technologie zoals een scan of een gen-expressieprofiel. 

Daarnaast kan keuze in behandeling worden ondersteund door bijvoorbeeld predictiemodellen te valideren of te ontwikkelen op basis van de NKR data. De NKR is een schat aan gegevens die naar mijn idee nog veel meer gebruikt kan en moet worden om het werkveld te ondersteunen in het leveren van zo passend mogelijke zorg. Ik hoop hieraan vanuit mijn enthousiasme, kennis en netwerk een bijdrage aan te kunnen leveren.