Rob Verhoeven - senior onderzoeker

De fijne werkomgeving, een enthousiaste onderzoeksgroep en interessant onderzoek waren voor mij redenen om bij IKNL te gaan werken.

Ik heb biomedische wetenschappen (Radboud Universiteit, Nijmegen) gestudeerd; mijn afstudeerrichtingen waren epidemiologie en bewegingswetenschappen. Tijdens mijn studie heb ik tijdens mijn stage al onderzoek gedaan bij IKNL en dat beviel goed. IKNL bood mij na mijn studie aan om promotieonderzoek te doen. 

Begin 2012 ben ik gepromoveerd met mijn onderzoek naar zeldzame tumoren van de mannelijke genitaliën bij de Erasmus Universiteit. De fijne werkomgeving, enthousiaste onderzoeksgroep en het interessante onderzoek waren voor mij redenen om bij IKNL te gaan werken.

Als senior onderzoeker ben ik betrokken bij onderzoek naar zowel urologische als gastro-intestinale tumoren (met name slokdarm- en maagkanker). Het meeste onderzoek gebeurt op basis van gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie; waarbij we onderzoek doen naar de kwaliteit van de zorg. Voorbeelden daarvan zijn variatie in het toepassen van chirurgie tussen ziekenhuizen en het effect van leeftijd en comorbiditeit op het krijgen van een bepaald type therapie. 

Soms voer ik het onderzoek zelf uit, maar steeds vaker begeleid ik anderen bij het uitvoeren van onderzoek. Dit zijn junior onderzoekers in dienst van IKNL of arts-onderzoekers / assistenten. De begeleiding is eigenlijk altijd samen met een medisch specialist. De medisch specialist kijkt door een medisch inhoudelijke bril; ik kijk met een epidemiologische bril naar het onderzoek. Periodiek hebben we overleg om de studies te bespreken en om nieuwe ideeën te bedenken. 

Naast het wetenschappelijke onderzoek ben ik betrokken bij projecten zoals regiorapportages en het ‘Kankerzorg in beeld’-rapport. Door deze rapportages geven we een terugkoppeling aan de medisch specialisten over de variatie en kwaliteit van zorg van kankerpatiënten. Op basis van deze rapporten worden verbetertrajecten ingezet om de oncologische zorg verder te verbeteren.

Ik heb in mijn werk veel eigen verantwoordelijkheid. Voor vrijwel alle studies waar ik bij betrokken ben, neem ik in overleg met de medisch specialisten de beslissingen over hoe de studie wordt uitgevoerd. Zo kunnen we tijdens overleg direct stappen zetten. Deze beslissingen kan ik zelf nemen, doordat we intern goed weten wat we van elkaar verwachten en hoe we tegen bepaalde zaken aankijken.